Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων

Παγίδες τρωκτικών

Δολωματικοί σταθμοί Παγίδες σύλληψης 

Ηλεκτρικές Συσκευές Παγίδευσης

Παγίδες Εντόμων
Απώθηση Πτηνών

Ακίδες - Δίχτυα

Οπτικά Απωθητικά

Βιο Ακουστικά Συστήματα Απώθησης

Αυτόματες Συσκευές Αρωματισμού Απολυμαντικά - Αποσμητικά

Συσκευές Αρωματισμού

"Όλα τα προϊόντα διατίθενται κατόπιν παραγγελίας εντός δύο εργάσιμων ημερών"